De ideale temperatuur op kantoor | Wetgeving & Regulering

20-10-2020
Luchtbehandeling & klimaatbeheersing

Klachten over de temperatuur op kantoor komen veel voor. Voor iedereen is de ideale temperatuur op kantoor persoonlijk en dit zorgt soms voor conflicten. Voor sommige mensen is het te koud, voor anderen te warm. Een oncomfortabele temperatuur op kantoor kan hoofdpijn, vermoeidheid, huidklachten of een verkoudheid veroorzaken. Vaak heeft dit een hogere ziekteverzuim en dus minder productiviteit tot gevolg.

Dit kan worden voorkomen door de juiste temperatuur op kantoor te handhaven. Maar wat is eigenlijk de ideale kantoor temperatuur? Een antwoord op deze vraag kun je in dit artikel lezen. Ook benoemen we de acties die je kunt ondernemen om het binnenklimaat op kantoor te verbeteren. 

De Arbowet over de juiste temperatuur op kantoor

Volgens artikel 3, lid 1 van de Arbowet is elke werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en zonder risico’s voor de gezondheid kunnen werken. Er zijn geen wettelijke Arbo eisen voor de minimumtemperatuur op het werk. De werkgever is wel verplicht om bij het inrichten van een werkplek rekening te houden met de persoonlijke eigenschappen van werknemers.

Dit betekent dat de werkplek – voor zover mogelijk – moet kunnen worden aangepast op de individuele verschillen in temperatuurbeleving. 

Thermisch binnenklimaat

Als we het hebben over de temperatuur op kantoor, hebben we het over het thermisch binnenklimaat. Een goed thermisch klimaat kantoorruimte heeft een positieve impact op het welbevinden van werknemers en op hun productiviteit. Dit kan worden bereikt met een goed onderhouden klimaatbeheersing. Niet alleen de temperatuur, maar ook een goede luchtvochtigheid en de luchtcirculatie kunnen met zo’n systeem worden geregeld.

thermisch binnenklimaat in kantoren

Thermische behaaglijkheid

Als de werknemers op kantoor geen behoefte hebben om de temperatuur te veranderen, dan werken zij in een thermisch behaaglijk binnenklimaat. Het kantoor heeft dan de ideale temperatuur bereikt waarin de meeste mensen prettig en gezond kunnen werken. Volgens diverse onderzoeken wordt een temperatuur tussen de 20 en 25 graden Celcius als een prettig binnenklimaat ervaren en dat is dus de ideale kantoortemperatuur. 

Factoren die van invloed zijn op de temperatuurbeleving

Er zijn grote verschillen tussen mensen en hoe zij zich bij een bepaald temperatuur voelen. De factoren spelen die hierbij een rol een rol spelen zijn:

 • Geslacht en leeftijd: mannen hebben het sneller warm dan vrouwen. Oudere mensen hebben het vaak eerder koud dan jonge mensen. 

 • De kleding die de werknemers dragen.

 • De isolatiewaarde van de bureaustoel.

 • Beweging tijdens het werk. Zittend heb je het sneller koud dan staand en in beweging.

Het is goed om op kantoor onderlinge afspraken te maken over de temperatuur, waarbij rekening gehouden wordt met bovenstaande factoren. Zo kan een optimale temperatuur ingesteld worden waarbij de meeste werknemers zich prettig voelen. Mocht iemand het dan alsnog als een koud kantoor ervaren, kunnen ze zichzelf voorbereiden door wat extra kleding te dragen.

Is het kantoorpand geschikt?

Thermische behaaglijkheid gaat niet alleen om de temperatuur op kantoor, maar ook de luchtvochtigheid en de luchtcirculatie moeten in orde zijn. Daarnaast is de bouwconstructie van het kantoorpand van belang:

 • Zijn er veel of grote ramen in het kantoor zonder een goede zonwering?

 • Zijn er veel elektronische apparaten en lampen die warmte afgeven?

 • Is de buitengevel, de vloer en het dak van het kantoorpand goed geïsoleerd?

Er bestaan veel mogelijkheden om het binnenklimaat te reguleren. Heb je advies nodig over het isoleren van het kantoorpand, neem dan contact op. Wij kunnen je vrijblijvend adviseren over alles wat je nodig hebt om een optimaal binnenklimaat te realiseren.  

Ideale temperatuur kantoor

De ideale werktemperatuur op kantoor

Een thermische behaaglijkheid kun je bereiken door onder andere de volgende maatregelen te treffen:

 • De temperatuur zo instellen dat het voor de meeste werknemers aangenaam werken is;

 • Eventueel afspraken maken over kleding, het openen of sluiten van ramen en het gebruik van zonweringen;

 • Warmte-producerende apparaten zo veel mogelijk uitschakelen of in een aparte ruimte zetten;

 • Zorgen voor een goede luchtventilatie en -circulatie;

 • Een optimale luchtvochtigheid verzorgen;

 • De buitengevel, de vloer en het dak isoleren.

De temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en luchtcirculatie zijn goed te beheersen met de juiste klimaatbeheersing. Ook het installeren van een klimaatplafond, koelplafond of een lucht-watersysteem draagt enorm bij aan het optimaliseren van het binnenklimaat op kantoor.