Arbo Eisen voor een Kantoor | Alles Op Een Rij

02-11-2021
Kantoorinrichting

De Arbowet bevat richtlijnen om gezonde werkplekken op kantoor te regelen. Een goed ingericht kantoor voldoet aan de Arbo-eisen en voorkomt daarmee gezondheidsklachten bij je medewerkers.

In dit artikel lees je wat de Arbo eisen voor een kantoor zijn.

De Arbowet en NEN- normen

Het NEN (Nederlands normalisatie instituut) schrijft normen en regelgevingen voor die bijdragen aan de veiligheid op het werk. De Arbowet volgt verschillende NEN-normen die bepalend zijn voor de kantoorinrichting, de werkplek en om veilig te werken.

Een aantal voorbeelden van deze NEN-normen en richtlijnen zijn:

 • Ergonomie – Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratieve ruimten en kantoren: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 1813.

 • Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens zoals vluchtwegaanduigingen: NEN-EN-ISO 7010:2020.

 • Managementsystemen voor gezond en veilig werken: NEN-ISO 45001.

 • Brandbeveiliging – Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen: NEN 4001+C1:2008 nl.

 • Laagspanningsinstallaties: NEN 3140.

Naast deze normen en richtlijnen zijn NEN-specs ontwikkeld met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van een gezonde werkplek in het kader van COVID-19-maatregelen.

Wanneer je je kantoor inricht volgens deze richtlijnen, kunnen mensen weer veilig op kantoor werken. Lees hiervoor ook ons artikel “De invloed van de coronacrisis op kantoorruimtes”. 

Waar moet een werkplek aan voldoen volgens de Arbo wetgeving?

Elke werkplek op kantoor moet aan de Arbo wetgeving voldoen. Deze wetgeving stelt eisen aan:

 • De ruimte die elke medewerker tot zijn beschikking heeft om de werkzaamheden uit te voeren.

 • De aanpasbaarheid van het bureau en de bureaustoel op de individuele medewerker.

 • Het gebruik van computers, printers en andere kantoorapparaten volgens veiligheids- en gezondheidsnormen.  

De Arbo eisen voor de ruimte per medewerker op een kantoor en de NEN 1824:2010 nl 

De Arbo eisen voor een kantoor zijn gesteld volgens de NEN 1824:2010 nl. Hierin is beschreven dat elke werkplek in een administratieve ruimte en op een kantoor, een vloeroppervlakte van tenminste 4 m² per persoon nodig.

Daarnaast wordt uitgegaan van 1 m² voor de computer en beeldscherm, 1 m² voor lees- en schrijfwerk en 1 m² voor een ladekast. In totaal komen we uit op 7 m² vloeroppervlakte per werkplek.

Hoe je een kantoor kunt inrichten dat voldoet aan de Arbo eisen, kun je lezen in ons artikel “Hoeveel kantoorruimte heb je nodig per persoon?”.

In dit artikel hebben we ook een voorbeeld opgenomen hoe je een kantoor met vier werkplekken kun inrichten. Door dit voorbeeld te volgen, voldoe je zowel aan de Arbo eisen als aan de NEN 1824:2010 nl. 

Wat zijn de Arbo eisen voor kantoormeubilair op kantoor? 

De Arbowet volgt voor de eisen voor kantoormeubilair de NPR 1813- norm. In deze norm is een ergonomische werkhouding of aanbevelingen voor een juiste zithouding niet opgenomen. 

Volgens de NPR 1813 moeten bureaus op een Arbo regels werkplek voldoen aan:

 • Sta-bureaus – afstelbare hoogte werkblad: tussen de 95 – 130 cm.

 • Zit-sta bureaus – afstelbare hoogte: minimaal 65 – 130 cm.

 • Bureaus in hoogte verstelbaar – minimaal 65 – 85 cm.

 • Bureaus niet in hoogte verstelbaar – tussen de 74 – 76 cm.

Akoestiek Kantoor Verbeteren - Planeka

Volgens de NPR 1813 moeten bureaustoelen op een werkplek voldoen aan:

 • Zithoogte verstelbaar tussen de 41 en 55 cm.

 • Zitdiepte verstelbaar tussen 38 en 48 cm.

 • Diepte van de zitting is minimaal 44 cm.

 • Hoogte van de rugleuning is minimaal 37 cm.

 • Lengte van de armleggers is minimaal 15 cm.

 • Breedte van de armleggers is minimaal 5 cm.

 • Hoogte armlegger verstelbaar tussen 20 en 30 cm.

De juiste zithouding aan het bureau met een bureaustoel

De Arbowet over beeldschermen, toetsenborden en werken met de muis

Als jouw kantoorwerkplek is ingericht volgens de nieuwste NEN-ISO 9241 normen, dan voldoe je aan de richtlijnen van de Arbowet.

Deze normen beschrijven de leesbaarheid en de instellingen van een plat beeldscherm, het plaatsen van een toetsenbord en het gebruik van de computermuis.

Volgens de nieuwste NEN-ISO 9241 normen moeten beeldschermen voldoen aan:

 • Goede weergave van tekens op het scherm: zowel als het om contrast gaat, de grootte van de weergave en de ruimte tussen de tekens.

 • De weergave van het scherm moet eenvoudig door de gebruiker aan te passen zijn. 

 • Het beeldscherm moet eenvoudig in hoogte verstelbaar en kantelbaar zijn.

 • Weerspiegelingen van lichtbronnen moeten worden voorkomen.

 • De schermgrootte is diagonaal minimaal 54.61 centimeter.

 • De afstand tussen de ogen en het scherm is minimaal 50 cm.

Volgens de nieuwste NEN-ISO 9241 normen moeten toetsenborden voldoen aan:

 • Het toetsenbord is eenvoudig door de gebruiker te verplaatsen.

 • Het mag niet – zoals bij een laptop – een geheel vormen met het beeldscherm.

 • Vóór het toetsenbord moet er voldoende ruimte zijn om de polsen op het bureaublad te laten rusten.

 • Het toetsenbord is maximaal 4 cm hoog om de polsen niet onnodig te belasten.

 • Het oppervlak van het toetsenbord is mat zodat het geen hinderlijke glinstering afgeeft.

 • De symbolen op het toetsenbord vormen een duidelijk contrast t.o.v. de achtergrond.

Volgens de nieuwste NEN-ISO 9241 normen moeten computermuizen voldoen aan:

 • Voldoende ruimte op het bureau om de muis te gebruiken. 

Arbowet en NEN 3140: elektrische installaties en apparaten

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor je personeel. Zo is de NEN 3140 ontwikkeld die de eisen stelt om er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

Hiermee beperk je risico’s op een elektrische schok, kortsluiting, brand of ontploffing door elektrische laagspanningsinstallaties. Je bent als werkgever ook verantwoordelijk voor de voorlichting van je werknemers over de veiligheidsregels. 

De NEN 3140 is in drie onderwerpen te verdelen:

1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.

2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.

3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid. 

Voldoe je aan deze norm, dan voldoe je ook aan de eisen die de Arbo wetgeving stelt aan de veiligheid van elektrische apparaten op je kantoor.

Kabelgoot server - Arbo eisen

Een kantoor inrichten volgens de Arbo eisen

Hierboven hebben we je een overzicht gegeven over de Arbo eisen en NEN-normen waaraan een kantoorinrichting moet voldoen. Er bestaan nog meer eisen, zoals brandveiligheidseisen, eisen volgens het Bouwbesluit en eisen m.b.t. duurzaamheid. 

Zoals je kunt lezen komt er veel bij kijken als je een gezonde, ergonomische en veilige werkplek aan je medewerkers wilt bieden.

Heb je hulp nodig om je kantoor goed in te richten en om aan de Arbo eisen te voldoen, neem dan contact met ons op voor gratis advies.

Met onze jarenlange ervaring zorgen wij ervoor dat jij een goede kantooromgeving aan je medewerkers kunt bieden – geheel afgestemd op jouw individuele wensen en budget.