Je Kantoor Ombouwen Tot Woonruimte

18-09-2021
Interieurontwerp

Er is een schrijnend woningtekort in Nederland. Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds meer eigenaren van leegstaande panden naar mogelijkheden zoeken om deze rendabel te maken.

Je kantoor ombouwen tot woonruimte is een van deze mogelijkheden. Maar is het slim en mag dit zomaar? 

Wonen in kantoren

Sinds de jaren ‘80 wonen mensen in anti-kraak panden om verder verval van het bedrijfspand te voorkomen. Tegenwoordig worden veel kantoren verhuurd als tijdelijke woonruimte om een deel van de kosten van het pand te dekken.

Het ombouwen van kantoorpanden naar permanente woonruimte is dan een logische stap die veel pandeigenaren onderzoeken. Met name de bedrijfspanden die buiten het centrum liggen en minder goed bereikbaar zijn, zijn interessant om te verbouwen tot woningen. 

Bedrijfspand met woonbestemming

Een bedrijfspand of kantoor ombouwen tot woonruimte is niet eenvoudig of goedkoop. Je hebt hiervoor eerst een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Daarnaast vraagt het om een grote investering om je pand om te bouwen tot woonruimte. Die investering wil je wel terugverdienen.

Je kunt afspraken maken met de gemeente of woningcorporaties zodat zij een financiële bijdrage doen en ervoor zorgen dat je woonruimte wordt verhuurd.

De inkomsten uit verhuur van woonruimte moet dan wel zo hoog zijn dat het de waarde van het kantoorpand overschrijdt. Immers, een bedrijfspand is meer waard dan een pand met woonbestemming. Echter, de waarde van het pand kan stijgen als het energieneutraal wordt verbouwd naar duurzame woonruimte. 

Het transformeren van een zakenpand naar woonruimte 

Leegstaande bedrijfspanden buiten het centrum zijn slecht voor de leefbaarheid. Kantoorpanden zijn aantrekkelijk wanneer ze goed bereikbaar zijn, zowel voor werknemers als voor klanten. Ook restaurants, winkels en sportscholen in de buurt van een kantoor, verhogen de zakelijke aantrekkelijkheid van het pand.

Tegenover de leegstand van kantoren, is er een stijgende vraag naar betaalbare en geschikte woonruimte. De rijksoverheid bevordert daarom de investeringen om de leegstaande kantoren te transformeren naar woonruimte. Daarom kan dit met de huidige woningnood een interessante investering zijn. 

Je kantoor ombouwen tot woonruimte: regelgeving

Wil je je kantoor ombouwen tot woonruimte, dan is de volgende regelgeving van belang. 

Wijziging bestemmingsplan

Bij de gemeente vraag je om een wijziging in het bestemmingsplan. Veel gemeenten willen je tegemoet komen als je kunt bijdragen aan het oplossen van de woningnood.

Meestal kun je binnen 8 weken een vergunning krijgen om een leegstaand kantoorpand een woonbestemming te geven. 

Lokale verordeningen

De lokale regelgeving heeft ook invloed op je verbouwing. Als je pand een monumentaal pand is, heb je te maken met speciale regels waaraan je moet voldoen.

Omwonenden hebben ook inspraak in de bestemming van het pand. Een succesvolle verbouwing begint daarom met het uitzoeken van de lokale verordeningen en gemeentelijke regelgevingen. 

Gemeentelijk Bouwbesluit

Alle verbouwingen moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. De gemeente zal controleren of je pand na de verbouwing voldoet aan de eisen voor leefbaarheid, gezondheid en brandveiligheid.

Je moet ook voldoen aan de wetten voor duurzaamheid van de verbouwing en het materiaal dat je hiervoor gebruikt. Lees hier meer over in onze gids “Alles Over Duurzaam Bouwen”. 

Voordelen om je kantoorpand om te bouwen tot woonruimte

Met veel leegstaande kantoorpanden en een tekort aan woonruimte, zijn er veel voordelen om tot verbouwing over te gaan. 

Gemeenten staan positief tegenover dergelijke verbouwingsplannen

Gemeenten juichen initiatieven toe die ervoor zorgen dat verpaupering door leegstand wordt tegengegaan en bijdraagt aan meer woonruimte. Een bedrijfspand verbouwen naar appartementen, is voor gemeenten immers goedkoper dan grond kopen om nieuwbouw te realiseren.

Veel belangstelling uit diverse marktsegmenten

Het is een veilige investering om je kantoor om te bouwen tot woonruimte. Niet alleen studenten hebben belangstelling om in een verbouwd kantoorpand te wonen, ook jongeren, senioren en gezinnen hebben interesse.

Daarnaast vinden gemeenten het belangrijk om meer sociale woningen aan te kunnen bieden. Hiermee staan de mogelijkheden open om een dergelijke verbouwingsproject in een samenwerkingsverband uit te voeren. 

De omgeving en de leefbaarheid worden verbeterd 

Wanneer een leegstaand en slecht bereikbaar kantoorpand wordt omgebouwd tot woonruimte, zal ook de omgeving veranderen. Door de komst van nieuwe bewoners, is het voor voorzieningen als supermarkten, horeca, sport en scholing ook aantrekkelijk om zich hier te vestigen.

Dergelijke ondernemersinitiatieven bevorderen de leefbaarheid en voorkomen verpaupering van een bedrijventerrein. Omdat elke verbouwing energieneutraal moet plaatsvinden, zal de omgeving van het pand verbeteren tot een duurzame woonwijk, waardoor ook de waarde van je pand zal stijgen.

Planeka helpt je bij het ontwerp en inrichting van je modulair kantoor - Je kantoor ombouwen tot woonruimte - Planeka

Een bestaand kantoorpand renoveren tot een modern, duurzaam kantoor  

Heb je een oud, leegstaand kantoorpand in een omgeving waar bedrijfspanden worden omgebouwd tot woonruimte, dan kan een kantoorrenovatie een slimme investering zijn. Omdat door deze verbouwingen de omgeving verbeterd wordt, zal het ook weer aantrekkelijk zijn om zaken te doen.

Lees hier meer over in ons artikel ‘8 Tips voor een Duurzame Kantoor Renovatie’. Door de tips in dit artikel op te volgen, vergroot je de kans op een succesvolle voltooiing van je kantoor renovatie.

Planeka helpt je met het ontwerp en zorgt ervoor dat jouw kantoor renovatie op de meest efficiënte en voordelige wijze uitgevoerd kan worden. Wil je je leegstaand kantoor nieuw leven inblazen, neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan