De werkplek verbeteren met werkplekonderzoek

15-06-2024
Kantoor onderhoud

Werknemers brengen veel tijd door op hun werkplek. Als deze werkplek niet goed aansluit bij de werkhouding en fysieke belasting die gevraagd worden, dan kunnen beginnende gezondheidsklachten optreden. Uiteindelijk leidt dit tot ziekteverzuim en hoge kosten. Elke zieke werknemer is er één teveel.

Het is dus belangrijk om lichamelijke klachten door een verkeerde werkhouding te voorkomen. Een werkplekonderzoek richt zich op werkhouding en fysieke belasting. Uit dit onderzoek komen verbeterpunten naar voren die je kunt toepassen om werkplekken gezond en veilig te maken.

In dit artikel bespreken we hoe je de werkplek kunt verbeteren aan de hand van een werkplekonderzoek.

Wat is een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek is een onderzoek dat op de werkplek wordt uitgevoerd door een verzuimexpert of arbo expert. Tijdens het werkplekonderzoek onderzoekt deze expert de werkplek, de werkorganisatie en het werkgedrag van de medewerkers. Er wordt bekeken hoe de werkomgeving verbeterd kan worden, of aangepast aan de eventuele beperkingen van collega’s.

Met de uitkomst van het werkplekonderzoek kunnen maatwerk oplossingen bedacht worden. Met kleine of grotere aanpassingen aan meubilair of interieur voorkom je dat lichamelijke klachten in stand worden gehouden.

De klachten kunnen meteen verholpen worden, waardoor verzuim zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zo kunnen kosten bespaard worden en zijn medewerkers meer tevreden. Op die manier wordt een duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderd.

Werkoverleg voor werkplekonderzoek

Wat is het doel?

De uitvoering van een werkplekonderzoek is een manier om goed werkgeverschap te tonen. Het is ook een belangrijk onderdeel van een goed arbobeleid op de werkvloer. Het doel van een werkplekonderzoek is namelijk het voorkomen of verminderen van fysieke klachten van medewerkers. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door:

 • Langdurig werken achter een beeldscherm

 • Een verkeerde zit- of stahouding

 • Een verkeerde fysieke belasting

 • Lichamelijk zwaar werk

 • Een slechte werksfeer

 • Een slecht kantoorklimaat

Een niet passende werkplek verergert klachten en leidt tot meer ziekteverzuim en hogere kosten. Met een werkplekonderzoek en een ergonomisch ingerichte werkplek kunnen gezondheidsklachten verminderd worden. Denk bijvoorbeeld aan klachten zoals RSI.

Uit het onderzoek komt een gericht advies met aanbevelingen om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren en ziekteverzuim tegen te gaan. Een werkplekonderzoek aanvragen is dus zeker aan te raden.

Onderdelen van een werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek is geschikt voor elke werkomgeving. Het onderzoek kan uitgevoerd worden op een kantoor, maar ook in een productieomgeving, een winkel, een openbaar gebouw enz. Tijdens het onderzoek kunnen verschillende onderdelen worden onderzocht, zoals:

 • Werkplek. Een uitgebreid onderzoek naar o.a. de ergonomische werkplek, de houding van de werknemer en hoe de medewerker de werkplek ervaart. Ook wordt bekeken of de werkomgeving voldoet aan de normen van licht, geluid, luchtvochtigheid en temperatuur.

 • Werkwijze. Hier wordt onderzocht of er sprake is van werkdruk of werkstress en wordt gekeken naar de werkorganisatie en het werkgedrag.

 • Werkhouding. Onderzocht wordt of de medewerker inzicht heeft in de relatie tussen fysieke belasting en de eigen houding en het bewegingsgedrag.

 • Werkdruk. Bekeken wordt of er sprake is van een structureel verhoogde werkdruk en de manier waarop daarmee wordt omgegaan.

 • Werksfeer. Er wordt geprobeerd een indruk te krijgen van de werksfeer en of deze van invloed is op de psychische gezondheid van de medewerker.

De uitkomst van het onderzoek kan gebruikt worden om de inrichting van de bedrijfsruimte aan te passen, om ervoor te zorgen dat klachten verminderen.

Blije medewerker aan het werk achter computer

Soorten werkplekken

Een werkplekonderzoek kan uitgevoerd worden op alle werkplekken en in alle bedrijfstakken, dus ook bij jouw bedrijf. Het maakt niet uit hoe groot of hoe klein het bedrijf is, of wanneer het onderzoek plaatsvindt. Werkgever en werknemer kunnen samen het onderzoek aanvragen. Wat kan er zoal onderzocht worden?

 • Kantoren. Zithouding en beeldschermwerk, verbeterpunten voor de kantoorindeling.

 • Buitenterrein van agrarische bedrijven. Fysieke belasting tijdens plukwerkzaamheden.

 • Garages. Werkhouding en fysieke belasting tijdens autoreparaties. 

 • Werkplaatsen. Werkhouding tijdens machinegebruik.

 • Bouwlocaties. In kaart brengen van risico’s, fysieke belasting tijdens bouwwerkzaamheden.

 • Magazijnen. Werkhouding, fysieke belasting, ergonomie.

 • Fabriekshallen. Fysieke belasting tijdens staan of tillen, werkhouding.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de werkplekken die onderzocht kunnen worden. Bij een uitgebreid werkplekonderzoek wordt alles meegenomen: klimaat, werkhouding, werksfeer, werkwijze en werkdruk. Zo ontstaat een volledig beeld van de omstandigheden waarin medewerkers hun werk moeten doen en de mogelijke oorzaken van ziekteverzuim. 

Werkplek verbeteren met Planeka

Heb je last van hoog ziekteverzuim, of wil je om een andere reden de werkplekken verbeteren? Dan kan een werkplekonderzoek een goede basis zijn om de inrichting van je winkel, kantoor of bedrijfspand onder de loep te nemen.

Planeka kan de werkplek ergonomisch verbeteren door het anders in te richten en ander meubilair te plaatsen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of vraag nu geheel vrijblijvend een offerte aan.