Wat Is Het Nieuwe Werken?

18-11-2021
Kantoorinrichting

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt ook wel Activiteit Gerelateerd Werken (AGW) of plaats- en tijdsonafhankelijk werken genoemd. Het doel van het nieuwe werken is om het maximale uit je werknemers te halen. Dit is mogelijk door een werkomgeving te bieden die bij jouw medewerkers past waardoor zij goede prestaties kunnen leveren.

Lees in dit artikel wat het nieuwe werken inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn.

Het nieuwe werken voor- en nadelen infographic

Waarom is het nieuwe werken nodig?

Veel mensen die een deel van de week thuis werken vinden dit prettig omdat ze geen reistijd hebben en lekker door kunnen werken. Een groot deel van deze mensen zijn thuis productiever dan op kantoor. Echter geldt ook voor de thuiswerkers dat de werkdruk oploopt door de vele online vergaderingen en overvolle mailboxen.

De oude manier van werken wordt dus eigenlijk meegenomen naar de nieuwe werksituatie, waardoor mensen minder productief zijn. 

De ontwikkelingen bijhouden

Het nieuwe werken rekent af met vaste werktijden, controlerend en sturend leiderschap en strakke regels die bepalen wanneer iemand wel of niet kan werken. De maatschappij ontwikkelt zich steeds sneller en de concurrentie wordt steeds heviger.

Om deze reden zijn aanpassingen in de manier van werken noodzakelijk. Meer zelfsturing, verantwoordelijkheid en coachend leiderschap horen bij het nieuwe werken.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Het is niet voldoende om thuiskantoren in te richten en alle medewerkers te voorzien van een goede internetverbinding, een laptop, webcam en een ergonomische bureaustoel. Voor het nieuwe werken is een andere mindset nodig van zowel het management als de medewerkers.

Sommige medewerkers zijn het meest productief in de ochtend, andere tegen de avond. Iedereen zou dus de vrijheid moeten krijgen om hun eigen werktijden te bepalen, zodat ze meer kunnen doen in minder tijd.

Aansturing door het management gebeurt in een moderne organisatie op basis van vertrouwen. Controleren hoeveel uur iemand aanwezig is levert namelijk minder op dan managen op de resultaten die iemand levert.

Het inrichten van kantoren op het nieuwe werken

De meeste medewerkers hebben geen eigen kantoor nodig. Wanneer zij hun werkzaamheden voor een deel thuis kunnen uitvoeren, is het op kantoor vooral belangrijk om eenvoudig contact te leggen met hun collega’s.

Een kantoor met flexibele werkplekken, die zijn ingericht met docking stations en verplaatsbare scheidingswanden voldoen aan moderne bedrijfseisen. Dergelijke kantoren houden rekening met de veiligheid en behoeften van de medewerkers. 

Activiteit gerelateerd werken

Zelfsturende organisaties hebben hun kantoorinrichting aangepast op activiteit gerelateerd werken. Het gaat hierbij niet om de functie van de medewerker, maar om de taken die worden uitgevoerd. 

Hou bij het inrichten van kantoorruimtes rekening met de volgende punten:

 • Taken die extra aandacht en concentratie nodig hebben, vragen om een werkplek die afgeschermd kan worden – zoals een modulaire kantoorunit

 • Voor online vergaderingen is het slim om een aparte ruimte in te richten met goede akoestiek en verlichting. Ook moet er snel en moeiteloos een laptop aangesloten kunnen worden.

 • Ruimtes voor vergaderingen en overleg tussen collega’s of gesprekken met klanten kunnen flexibel ingericht worden. Deze kunnen dan snel worden aangepast aan het aantal mensen dat er gebruik van maken. 

 • Ook zijn er taken die om creativiteit en teamwork vragen. Hiervoor heb je ruimtes nodig waarin mensen goed kunnen samenwerken. Een dergelijke ruimte vraagt om flexibiliteit: in het creatieve proces hebben mensen ruimte nodig om zich te bewegen, hun ideeën te uiten op whiteboards, met elkaar te sparren en samen koffie te drinken of te lunchen. Zo’n ruimte heeft kantoormeubilair nodig dat aan te passen is aan de behoefte van de medewerkers en hun activiteiten. 

Flexibele werkplekinrichting voor Het Nieuwe Werken

De voordelen van plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Het nieuwe werken kent een aantal belangrijke voordelen voor moderne organisaties: 

 • Een hogere arbeidsproductiviteit waarmee betere bedrijfsresultaten worden behaald.

 • Tijd- en kostenbesparing door minder woon-werkverkeer. Daarnaast worden files tijdens de spits vermeden, omdat meer mensen op andere tijden werken. 

 • Door het kantoorpand anders in te delen kunnen veel kosten worden bespaard op de inrichting. 

 • Het nieuwe werken is aantrekkelijk voor veel mensen die een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Organisaties zijn hierdoor interessant voor getalenteerde en ambitieuze medewerkers. 

De nadelen van het nieuwe werken

Vanuit verschillende hoeken wordt kritiek geuit op het nieuwe werken:

 • Het nieuwe werken zou een marketinginstrument zijn. Een hype, waarmee veel geld verdiend wordt door ICT-leveranciers en adviesbureaus. 

 • Veel mensen houden ervan om een vast patroon in hun leven te hebben. Zij vinden het prettig om van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 op kantoor te werken. Na werktijd gaan zij naar huis om te genieten van hun privéleven. 

 • Het nieuwe werken is een dreiging voor de balans tussen werk en privé. Het is stress verhogend als er van hun verwacht wordt dat zij op elk uur van de dag – 24/7 – met hun werk bezig moeten zijn.

 • Kennisoverdracht en afstemmen met collega’s van andere afdelingen en specialismen kan lastiger zijn in het nieuwe werken. Dit is een aandachtspunt wanneer de organisatie wordt gereorganiseerd.

 • Het nieuwe werken betekent niet per se ‘kosten besparen’. Veel organisaties voeren het nieuwe werken in omdat zij op hun budget willen besparen. Dit kan het resultaat zijn, maar de focus zou moeten liggen op een andere manier van leidinggeven en samenwerken.

Brengt het nieuwe werken jouw organisatie op een hoger plan?

Een autonome, zelfsturende organisatie wordt ook wel “Organisatie 3.0” genoemd. Deze organisaties kenmerken zich door medewerkers die met zelfsturing een hoge bijdrage leveren aan de bedrijfsresultaten.

Doordat de capaciteiten en talenten van mensen beter worden benut, zijn zij gemotiveerder om waarde te leveren aan de organisatie. Ook voelen zij zich beter als zij meer controle en zeggenschap hebben over hun werk en de balans van werk/privé. 

Conclusie

Het nieuwe werken draait dus om het vinden van een goede balans tussen de behoeften van de mensen en de bedrijfsdoelen.

Om een organisatie te moderniseren naar een zelfsturende organisatie, is aandacht nodig voor zowel medewerkers, cultuur, bedrijfsstrategie, management, leiderschap en cultuur binnen een bedrijf als de inrichting van het kantoorpand.

Een moderne, flexibele kantoorinrichting en een goede ICT-infrastructuur zijn hiervoor een goede basis. Een inrichting met de juiste akoestiek, een goede klimaatbeheersing, de juiste kantoorverlichting en flexibele kantoorelementen, bieden een werkomgeving die klaar is voor het nieuwe werken. 


Heb je advies nodig bij het ontwerpen van je nieuwe kantoorinrichting die hieraan voldoet? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij hebben jarenlange ervaring in het (ver)bouwen van kantoren, restaurants, scholen en ziekenhuizen. Ook kunnen wij ervoor zorgen dat je een goed ontwerp krijgt voor een kantoordesign dat toekomstbestendig is.

Je kunt ervan uitgaan dat wij rekening houden met jouw wensen, budget en de wettelijke eisen waaraan een kantoorinrichting moet voldoen.